ДОГОВІР (українська мова)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Нижченаведений Договір є Договором публічної оферти між Фізичною особою - підприємцем бригадирова Людмилою Олександрівною, керуючим сайтом https://beautychat.com.ua/ надалі «Виконавець», і замовником послуг сайту, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець), називається в подальшому «Замовник».
1.2. Цей Договір визначає умови замовлення освітніх послуг, надалі «Послуги», Замовником через сайт Виконавця.
1.3. Договір є публічним згідно ст. 633 і ст. 641 Цивільного кодексу України та є еквівалентом «усної угоди» та має належну юридичну силу.
1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даного договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, факт здійснення Покупцем оплати вартості замовлених на сайті (або іншим способом) послуг.
1.5. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
«Сайт» - сайт Виконавця, створений для укладення Договорів про надання послуг, після ознайомлення Замовником із запропонованими послугами Виконавця дистанційним способом.
«Виконавець» - Фізична особа-підприємець бригадирова Людмила Олександрівна.
«Послуги» - освітній товар, пропонований до замовлення, і розміщений на сайті https://beautychat.com.ua/
«Замовник» - фізична та / або юридична особа, здійснює замовлення на сайті https://beautychat.com.ua/
«Одержувач» - фізична та / або юридична особа визначений (-а) Замовником, який повинен отримати передбачені Послуги.
«Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Замовником умов Договору.
«Замовлення» - окремі позиції з асортиментного переліку Послуг, зазначені Замовником при оформленні заявки на сайті.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець здійснює продаж і надання Послуг, згідно з чинним прейскурантом, опублікованого на сайті https://beautychat.com.ua/, а Замовник оплачує і приймає Послуги відповідно до умов цього Договору.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
3.1. Формування замовлення.
3.1.1. Замовлення приймаються через сайт https://beautychat.com.ua/ в робочий час Виконавця.
3.1.2. Вартість послуг позначена в відповідних розділах на сайті Виконавця.
3.1.3. При оформленні замовлення, Замовник повинен максимально точно вказати дані Замовника. Невірна інформація, надана Замовником, може перешкодити виконанню замовлення в зазначений час.
3.2. Порядок оплати замовлення.
3.2.1. Оплата замовлення означає згоду Замовника на укладення цього Договору з Виконавцем.
3.2.2. Замовник оплачує вартість замовлення за Договором, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.2.3. Ціни на Послуги, зазначені на сайті https://beautychat.com.ua/ є чинними на момент здійснення замовлення.
3.2.4. Замовнику повідомлення про оплату замовлення відправляється на електронну адресу, яка була вказана при оформленні замовлення.
3.2.5. Послуги платіжних систем, терміналів, Замовник оплачує додатково.
3.2.6. Після оплати Послуг, Замовнику приходить на електронну пошту посилання з доступом до оплаченої Послуги, яка буде активною під час проведення вебінару, вказане на сайті. Після закінчення вебінару, доступ за посиланням буде обмежений.
4. ЗАМІНА ПОСЛУГ. ПОВЕРНЕННЯ ПОСЛУГ. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ.
4.1. Сплачені гроші поверненню не підлягають.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН
5.1. Акцепт оферти Замовником є підтвердженням укладення Договору на умовах Пропоновані можливості.
5.2. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем зобов'язань за цим Договором.
5.3. Виконавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Замовника. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на сайті.
5.4.
Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферту тягне за собою внесення цих змін до укладений вже діє між Замовником та Виконавцем Договір, і ці зміни в Договорі вступають в силу з такими змінами в Оферті.
6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
6.1. Замовник гарантує збереження таємниці інформації, яку Виконавець вказує при реєстрації або при оформленні замовлення.
6.2. Виконавець гарантує, що персональні дані не будуть використані в корисливих цілях, на сторонніх ресурсах або для поширення спаму.
6.3. При покупці послуг Замовник дає згоду на обробку своїх персональних даних, які зберігаються в базі Виконавця виключно для ідентифікації Замовника / отримувача при повторних замовленнях, і для коректного їх виконання. При відмові Замовником, Виконавець не зможе відповідним чином надати послуги.


ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТИ (русский язык)
1. ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нижеследующий договор является Договором публичной оферты между Физическим лицом - предпринимателем Бригадировой Людмилой Александровской, управляющим сайтом https://beautychat.com.ua/ в дальнейшем "Исполнитель", и заказчиком услуг сайта, независимо от статуса (физическое лицо, юридическое лицо, физическое лицо підприємцем), називається у подальшому «Заказчику».
1.2. Настоящий Договор визначає умови заказу освітніх послуг, у подальшому "Служімо", Заказселуги ", Заказселуги", Заказселуги ", Заказ послуги", Заказ послуги "
1.3. Договір є публічним відповідно до ст. 633 и ст. 641 Гражданського кодексу України та є еквівалентом "устного узгодження" та имеетию надлежащ.
1.4. Відповідно до ст. 642 Гражданського кодексу України повним та безговорним прийняттям умовного підписання договору-пропозиції, що підтверджує укладення договору на запланованих умовах, факт здійснення Покупець оплати оплати за вказані на сайті (або іншим способом) послуги.
1.5. У цій пропозиції, якщо контекст не потрібен, нижчеприведені терміни мають наступні знайомі:
"Сайт" - сайт Виконавця, створений для укладення Договорів про надання послуг, після ознайомлення Заказчик із запропонованими послугами Виконавця віддаленим способом.
«Исполнитель» - Фізичне літо-підприємце Бригадирова Людмила Олександрівна.
«Послуги» - навчальний товар, що пропонується до показу, та розміщений на сайті https://beautychat.com.ua/
«Заказчик» - фізичне та / або юридичне літо, здійснює замовлення на сайті https://beautychat.com.ua/
«Получатель» - фізичне та / або юридичне ліцо визначено (-а) Заказчиком, який повинен бути Уалзнчем, який повинен бути.
«Акцепт» - повне та безоговорочне прийняття Заказчиком умовного Договору.
"Заказ" - окремі позиції з асортиментного перегляду Служби, зазначені Заказчиком сиказчиком сиказчиком сика оформенного.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Виконавець здійснює продаж та надання послуг, відповідно до діючого прейскуранту, опублікованого на сайті https://beautychat.com.ua/, а Заказчик оплачує та приймає Послуги відповідно до умов цього Договору.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНІЯ ЗАКАЗА
3.1. Формирование заказа.
3.1.1. Заказы принимаются через сайт https://beautychat.com.ua/ в рабочее время Исполнителя.
3.1.2. Стоимость послуг обозначена у відповідних розділах на сайті Виконавець.
3.1.3. При оформленні заказу, Заказчик повинен максимально точно вказати дані Заказчика. Неверна інформація, передбачена Заказчиком, може містити виконання вказівки у вказане час.
3.2. Порядок оплати заказа.
3.2.1. Оплата заказу означає згоду Заказчика на укладання цього Договору з виконавцем.
3.2.2. Заказчик оплати оплачує вартість замовлення за Договором, путём перерахунку грошових коштів на розрахування коштів.
3.2.3. Ціни на послуги, вказані на сайті https://beautychat.com.ua/, діють на момент здійснення замовлення.
3.2.4. Заказчику повідомлення про оплату заказа надіслано на електронну адресу, яка була вказана заохочена вказана заохочена вказівка заоорман заоорман заоорман заоорман заоорман заоорман заоорман заоорман заоорман заоонан
3.2.5. Послуги платформенних систем, терміналів, Заказчик оплати додатково.
3.2.6. Після оплати Служби, Заказчик надходить на електронну поштову посилання з доступом до оплати Служби, яка буде активною під час проведення вебінари, вказана на сайті. Після завершення вебінара доступність за посиланням буде обмежена.
4. ЗАМЕНА УСЛУГ. ВОЗВРАТ УСЛУГ. ВОЗВРАТ ДЕНЕГ.
4.1. Оплачені дні повернення не підлягає.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ІЗМЕНЕНІЙ
5.1. Акцепт Пропозиції Заказчиком є підтвердженням укладення Договору на умовах Пропозиції.
5.2. Договір вступає в силу з моменту оплати послуг Заказчиком і діє до моменту виконання Виконавець зобов'язальних зобов'язань за цим Договором.
5.3. Виконавець має право вносити зміни в текст цього Договору за своїм усмотренням у будь-який момент та без попереднього повідомлення Заказчика. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на сайті.
5.4.
Заказчик погоджується і визнає, що внесення змін у Пропозицію вкладе за собою введення цих змін у заключений вже діючий між Заказчиком та Виконавцем договір, і ці зміни в Договорі вступають в силу із такими змінами в Оферте.
6. КОНФИДЕНЦІАЛЬНОСТЬ
6.1. Заказчик гарантує збереження таємної інформації, яку Виконавець показує, як при реєстрації реєстраційних матеріалів, так і при реєстрації, реєстрації, реєстрації, реєстрації, реєстрації, реєстрації, реєстрації.
6.2. Виконання гарантує, що особисті дані не будуть використовуватися в корістних цілях, корістних цілях, корістних цілях, пеленальних цілях, прелістських цілях, корістних цілях, корістних цілях.
6.3. При покупці послуг Заказчик дає згоду на обробку своїх персональних даних, які храняться у базі Виконавець виключно для ідентифікації Заказчика / Учасника при повторних заказах та для коректного їх виконання. При відказі Заказчиком, Виконавець не може відповісти відповідним чином запропонувати послуги.ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ()

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нижеследующий Договор является Договором публичной оферты между Физическим лицом – предпринимателем Бригадировой Людмилой Александровной, управляющим сайтом https://beautychat.com.ua/ в дальнейшем «Исполнитель», и заказчиком услуг сайта, независимо от статуса (физическое лицо, юридическое лицо, физическое лицо предприниматель), называется в дальнейшем «Заказчик».

1.2. Настоящий Договор определяет условия заказа образовательных услуг, в дальнейшем «Услуги», Заказчиком через сайт Исполнителя.

1.3. Договор является публичным согласно ст. 633 и ст. 641 Гражданского кодекса Украины и является эквивалентом «устного соглашения» и имеет надлежащую юридическую силу.

1.4. В соответствии со ст. 642 Гражданского Кодекса Украины полным и безоговорочным принятием условий данного договора-оферты, что подтверждает заключение Договора на предложенных условиях, факт осуществления Покупателем оплаты стоимости заказанных на сайте (или другим способом) услуг.

1.5. В данной оферте, если контекст не требует иного, нижеприведённые термины имеют следующие значения:

«Сайт» — сайт Исполнителя, созданный для заключения Договоров о предоставлении услуг, после ознакомления Заказчиком с предложенными Услугами Исполнителя дистанционным способом.

«Исполнитель» — Физическое лицо-предприниматель Бригадирова Людмила Александровна.

«Услуги» — образовательный товар, предлагаемый к заказу, и размещен на сайте https://beautychat.com.ua/

«Заказчик» — физическое и/или юридическое лицо, осуществляет заказ на сайте https://beautychat.com.ua/

«Получатель» — физическое и/или юридическое лицо определён(-а) Заказчиком, который должен получить заказанные Услуги.

«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.

«Заказ» — отдельные позиции из ассортиментного перечня Услуг, указанные Заказчиком при оформлении заявки на сайте.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель осуществляет продажу и предоставления Услуг, согласно действующему прейскуранту, опубликованного на сайте https://beautychat.com.ua/, а Заказчик оплачивает и принимает Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

3.1. Формирование заказа.

3.1.1. Заказы принимаются через сайт https://beautychat.com.ua/ в рабочее время Исполнителя.

3.1.2. Стоимость услуг обозначена в соответствующих разделах на сайте Исполнителя.

3.1.3. При оформлении заказа, Заказчик должен максимально точно указать данные Заказчика. Неверная информация, предоставленная Заказчиком, может помешать выполнению заказа в указанное время.

3.2. Порядок оплаты заказа.

3.2.1. Оплата заказа означает согласие Заказчика на заключение настоящего Договора с Исполнителем.

3.2.2. Заказчик оплачивает стоимость заказа по Договору, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

3.2.3. Цены на Услуги, указанные на сайте https://beautychat.com.ua/ являются действующими на момент осуществления заказа.

3.2.4. Заказчику сообщение об оплате заказа отправляется на электронный адрес, который был указан при оформлении заказа.

3.2.5. Услуги платёжных систем, терминалов, Заказчик оплачивает дополнительно.

3.2.6. После оплаты Услуг, Заказчику приходит на электронную почту ссылка с доступом к оплаченной Услуге, которая будет активной во время проведения вебинара, указанное на сайте. После окончания вебинара, доступ по ссылке будет ограничен.

4. ЗАМЕНА УСЛУГ. ВОЗВРАТ УСЛУГ. ВОЗВРАТ ДЕНЕГ.

4.1. Оплаченные деньги возврату не подлежат.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. Акцепт Оферты Заказчиком является подтверждением заключения Договора на условиях Оферты.

5.2. Договор вступает в силу с момента оплаты услуг Заказчиком и действует до момента исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

5.3. Исполнитель имеет право вносить изменения в текст настоящего Договора по своему усмотрению в любой момент и без предварительного уведомления Заказчика. Актуальная (действующая) редакция Договора всегда доступна на сайте.

5.4.Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечёт за собой внесение этих изменений в заключённый уже действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу с такими изменениями в Оферте.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Заказчик гарантирует сохранение тайны информации, которую Исполнитель указывает при регистрации или при оформлении заказа.

6.2. Исполнитель гарантирует, что персональные данные не будут использованы в корыстных целях, на сторонних ресурсах или для распространения спама.

6.3. При покупке услуг Заказчик даёт согласие на обработку своих персональных данных, которые хранятся в базе Исполнителя исключительно для идентификации Заказчика/Получателя при повторных заказах, и для корректного их выполнения. При отказе Заказчиком, Исполнитель не сможет соответствующим образом предоставить услуги.
Made on
Tilda